चापाकोट नगरपालिका नगरकार्यपालिका द्वारा आयोजित नियमित कार्यपालिकाको आठौं बैठक का केहि झलकहरु I