श्री शिशि कुमार थापा

Phone: 
९८०६६६५१४८
Section: 
वडा सचिब ५