निजामती सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित प्रभातफेरीको केही झलक