पर्यटकिय क्षेत्र रामडाँडामा नगर प्रमुख ज्यु बाट ड्रोन अबलोकन गर्दै |