Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
श्री रामचन्द्र अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन +९७७-९८५६०७८१११
श्री बिन्दु कोइराला सि.अ.हे.व. छैठौ स्वास्थ शाखा प्रमुख ९८५६०५५६८३
श्री गोबिन्द प्रसाद गैह्रे कविराज निरीक्षक आयुर्बेद शाखा ९८५६०५०३७४
श्री हरिहर शर्मा बालि संरक्षण अधिकृत कृषि शाखा ९८४६१०४१४४
ई. बिज्ञान के.सी. इन्जिनियर प्राविधिक bigyankc1991@gmail.com 9856032149
ई.सुजेन्द्र थापा इन्जिनियर प्राविधिक sujendrathapa1234@gmail.com ९८६६०२९८९९
श्री लेखनाथ अधिकारी लेखापाल लेखा ९८५६०७४४४७
श्री उदय राज देवकोटा ना.सु आन्तरिक लेखापरीक्षण ९८५६०२४७१७
श्री गोपाल प्रसाद घिमिरे प्राबिधिक सहायक पशु शाखा ९८५६०५५५८३
श्री रत्नखर आचार्य सहायक स्तर पाचौं सामाजिक विकास शाखा rracharya2016@gmail.com ९८५६०७६९७७
श्री सन्तोष सुबेदी सव.इन्जिनियर प्राविधिक ९८४६१४०३६२
श्री आशिष शाही सव.इन्जिनियर प्राविधिक ९८१६४०७६७७
श्री ज्ञान बहादुर सिंजाली खरिदार राजश्व / जिन्सी शाखा singjaligyanu@gmail.com ९८५६०६५१४९
श्री शम्भु डोटेल खरिदार प्रशासन shhambhudotel@gmail.com ९८४९००५८२९
श्री खगेन्द्र भण्डारी कम्प्युटर अपरेटर सूचना अधिकारी 9856051773
श्री कन्चन गिरी कम्प्युटर अपरेटर अपरेटर 9825119468
श्री राजकुमार मल्ल सामाजिक परामर्शदाता नगर्कार्यपलिकाको कार्यालय ९८०६५११४२६
श्री अरुण रोका सूचना प्रबिधि अधिकृत प्राबिधिक ९८२३५६८०१५
श्री कृष्ण शर्मा अमिन प्राविधिक ९८४६३८७३४२
श्री जिबछ राउत खा.पा.स.टे. प्राविधिक ९८४६०९५७७८
श्री बिष्णु प्रसाद अर्याल सहायक स्तर चौथौं वडा सचिब १ ९८४३५५५४४७
श्री गंगालाल बि.क. सहायक स्तर चौथौं वडा सचिब २ ९८४६२९८४२२
श्री गिता खांण सहायक स्तर चौथौं वडा सचिब ३ ९८१९१८७५७७
श्री केशरी मल्ल सहायक स्तर चौथौं वडा सचिब ४ ९८०६७१०५७१
श्री शिशि कुमार थापा सहायक स्तर चौथौं वडा सचिब ५ ९८०६६६५१४८
श्री इन्दिरा न्यौपाने सहायक स्तर चौथौं वडा सचिब ६ ९८१५४९५२४१
श्री सन्तोष पंज्ञानी सहायक स्तर चौथौं वडा सचिब ७ ९८४६४११११४
श्री कल्पना बस्ताकोटी खरिदार वडा सचिब ८ ९८४६२८५१४८
श्री दशरथ भट्टराई सहायक स्तर चौथौं वडा सचिब ९ ९८५६०५०५९०
श्री शान्ति कुमारी श्रेष्ठ सहायक स्तर चौथौं वडा सचिब १० ९८४६४७९७२०
रामचन्द्र अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५६०३४६४२
Arun Roka सूचना प्रबिधि अधिकृत