FAQs Complain Problems

समाचार

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
श्री बिन्दु कोइराला सि.अ.हे.व. छैठौ स्वास्थ शाखा प्रमुख ९८५६०५५६८३
श्री गोबिन्द प्रसाद गैह्रे कविराज निरीक्षक आयुर्बेद शाखा govindaghaire@gmail.com ९८५६०५०३७४
ई. बिज्ञान के.सी. इन्जिनियर प्राविधिक bigyankc1991@gmail.com 9856032149
ई.सुजेन्द्र थापा इन्जिनियर प्राविधिक sujendrathapa1234@gmail.com ९८६६०२९८९९
श्री लेखनाथ अधिकारी लेखापाल लेखा lekhanathadhikari42@gmail.com ९८५६०७४४४७
श्री उदय राज देवकोटा ना.सु योजना,सामाजिक विकास तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण devudayaraj78@gmail.com ९८५६०२४७१७
श्री रत्नखर आचार्य सहायक स्तर पाचौं प्रशासन शाखा rracharya2016@gmail.com ९८५६०७६९७७
श्री सन्तोष सुबेदी सव.इन्जिनियर प्राविधिक ९८४६१४०३६२
श्री आशिष शाही सव.इन्जिनियर प्राविधिक ९८१६४०७६७७
श्री ज्ञान बहादुर सिंजाली खरिदार राजश्व / जिन्सी शाखा singjaligyanu@gmail.com ९८५६०६५१४९
श्री खगेन्द्र भण्डारी कम्प्युटर अपरेटर सूचना अधिकारी khagendra.darpan@gmail.com 9856051773
श्री राजकुमार मल्ल सामाजिक परामर्शदाता नगरपालिका rajmalla221@gmail.com 9806511426
श्री कृष्ण शर्मा अमिन प्राविधिक ९८४६३८७३४२
श्री बिष्णु प्रसाद अर्याल सहायक स्तर चौथौं वडा सचिब १ ९८४३५५५४४७
श्री गंगालाल बि.क. सहायक स्तर चौथौं वडा सचिब २ ९८४६२९८४२२
श्री गिता खांण सहायक स्तर चौथौं वडा सचिब ३ ९८१९१८७५७७
श्री शिशि कुमार थापा सहायक स्तर चौथौं वडा सचिब ५ ९८०६६६५१४८
श्री कल्पना बस्ताकोटी खरिदार वडा सचिब ८ ९८४६२८५१४८
श्री मोहन कुमार श्रेष्ठ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत mohan_cuteboy@gmail.com 9841632793
अरुण रोका सूचना प्रबिधि अधिकृत सूचना प्रबिधि शाखा ito.chapakotmun@gmail.com 9779823568015