दोस्रो चौमासिक सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रम स्थगीत भएको बारे