FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

यस चापाकोट नगरपालिकाले २०७२ साल श्रावण १ गते बाट एकीकृत सम्पति कर लागु गरेको जानकारी गराइन्छ| सम्पूर्ण करदाता नगरबासीले समयमा नै आफ्नो सम्पति कर बुझाउनु होला|

चापाकोट नगरपालिका कार्यालयको भवन

आज मिति २०७२/४/२७ बाट यस चापाकोट नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारिक वेबसाइट संचालनमा ल्याएको जानकारी गराइन्छ| नगरबासीले उक्त वेबसाइट  www.chapakotmun.gov.np मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ|

Pages