FAQs Complain Problems

समाचार

Error message

  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 34 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 35 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_settings_initialize() (line 760 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_configuration() (line 2650 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_variables() (line 2772 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in Database::openConnection() (line 1744 of /var/www/html/includes/database/database.inc).

चापाकोट नगरपालिका नगरकर्यपालिकाको कार्यालय द्वारा आयोजित तेस्रो नगर सभा समापन कार्यक्रम २०७५/७६ का केहि झलकहरु | स्थान : चा न.पा को सभाहल सुन्तलीटार स्यांग्जा

जनप्रतिनिधि