चापाकोट नगरपालिकाको वेबसाइटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ।

1 of 90

चापाकोट नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय

स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ७२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि नेपाल सरकारको निती २०७३/११/२७ को निर्णयानुसार यस नगरपालिकाको गठन भएको हो । साविकका ६ वटा गा वि. स चापाकोट, रत्नपुर , कुवाकोट सांखर सेखाम पकवादी र मल्यांकोट लाई एकिकृत गरि गठन भएको यस नगरपालिका मा हाल १० वडा रहेका छन्। भौगोलिक रुपले सुन्दर नगरी चापाकोट नगरपालिका जसको क्षेत्रफल १२०.५९ वर्ग कि. मि.