FAQs Complain Problems

समाचार

घर नक्शा पास

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रक्रिया पुरा गरी नक्शा पेश भएको दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
न्युनतम रु.५००/-, र भुई तलाको
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निबेदन
  • सम्बन्धित ब्येक्ति को नागरिकता प्रतिलिपि
  • घर निर्माण को लागि नगरपालिकाको अनुमतिजग्गाको जग्गा धनि प्रमाणपत्र,ट्रेस नक्शा 
  • तोकिएको ढाचा र मापदण्ड अनुसार तयार गरिएको 
  • घर नक्शा २ प्रति 
  • घर नक्शा बनाउने प्राबिधिकबाट नक्शा पासको सिफारिश 
  • चालु आर्थिक बर्षमा नगरपालिकालाई घर बहाल कर,ब्यबसाय कर र जग्गाको तिरो तिरेको रसिद