सेवा शुल्क सिलबन्दी पत्र सम्बन्धी आहवानको सूचना !!