FAQs Complain Problems

Flash News

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
नबराज पौडेल जनस्वास्थ्य अधिकृत स्वास्थ्य शाखा pnabaraj946@gmail.com 9846148296
मनोज नेपाली सिर्मल अधिकृत स्तर नवौ शिक्षा manojsirmal079@gmail.com ९८५६०७०८१२
बिष्णु प्रसाद रेग्मी लेखा अधिकृत लेखा 986-6005111
अरुण रोका सूचना प्रबिधि अधिकृत सूचना प्रबिधि शाखा ito.chapakotmun@gmail.com 9779823568015
श्री उदय राज देवकोटा अधिकृत स्तर छैटौ योजना,सामाजिक विकास तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण devudayaraj78@gmail.com 9856024717
श्री गोबिन्द प्रसाद गैह्रे कविराज निरीक्षक आयुर्बेद शाखा govindaghaire@gmail.com 9856050374
श्री राजकुमार मल्ल सामाजिक परामर्शदाता नगरपालिका rajmalla221@gmail.com 9806511426
श्री रत्नखर आचार्य अधिकृत स्तर छैटौ प्रशासन शाखा rracharya2016@gmail.com 9856076977
सन्दिप पौडल इन्जिनियर प्राविधिक sandyypch@gmail.com 9846609720
सन्तोष पौडेल सहायक स्तर पाचौं आ.ले.प paudel5099@gmail.com 9846286259
रोशन रिजाल सव.इन्जिनियर पुर्बाधार विकास शाखा roshanrijal39@gmail.com 9849986587
सुरज नेपाली सहायक स्तर पाचौं वडा सचिब १ 986-3466178
दोर्ण बहादुर चौधरी सव.इन्जिनियर dronachaudhary@gmail.com 9844953230
डेकेश कुमार शाही अमिन घर नक्सा shahidekesh55@gmail.com 9868290481
श्री आशिष शाही सव.इन्जिनियर प्राविधिक chapakotmuntech@gmail.com 9816407677
दिपक भण्डारी MIS Operator पंजीकरण शाखा 9846319277
राम बिनय महतो सहायक स्तर चौथौं जिन्सी शाखा brambinay@gmail.com 9844944442
शान्ति श्रेष्ठ वडा सचिब वार्ड सचिब-८ ९८५६०७६९७५
शान्ती श्रेष्ठ सहायक स्तर पाचौं वडा सचिब-८ 9846479720
सबिना श्रेष्ठ सहायक स्तर पाचौं वार्ड सचिब-९ 9844773838
बन्धना गुरुङ सहायक स्तर पाचौं शिक्षा
श्री शिशि कुमार थापा सहायक स्तर चौथौं वडा सचिब ५ ९८०६६६५१४८
बिनिता खनाल फिल्ड सहायक (Field Assistant) पंजीकरण शाखा
केशरी मल्ल सहायक स्तर चौथौं वडा सचिब-४ 9806710571
ईन्दिरा न्यौपाने सहायक स्तर चौथौं वडा सचिब-६ 9815495241
तारा प्रसाद न्यौपाने सहायक स्तर चौथौं प्रशासन taraneupane2512@gmail.com 9861494148
बिनोद नेपाली सहायक स्तर चौथौं वडा सचिब-३ 9827534247
सिजन गुरुङ सव. ओभरसियर प्राविधिक sijangurung412067@gmail.com 9861747874
सुजन रेग्मी सव. ओभरसियर प्राविधिक regmisujan43@gmail.com 9847388918
मुना भण्डारी सहायक स्तर चौथौं वडा सचिब-१० munabhandari43@gmail.com 9869007260
श्री कल्पना बस्ताकोटी खरिदार महिला विकास शाखा ९८४६२८५१४८