FAQs Complain Problems

समाचार

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
दामोदर शर्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन 9856078111
श्री उदय राज देवकोटा अधिकृत स्तर छैटौ योजना,सामाजिक विकास तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण devudayaraj78@gmail.com 9856024717
अरुण रोका सूचना प्रबिधि अधिकृत सूचना प्रबिधि शाखा ito.chapakotmun@gmail.com 9779823568015
श्री रत्नखर आचार्य सहायक स्तर पाचौं प्रशासन शाखा rracharya2016@gmail.com 9856076977
श्री गोबिन्द प्रसाद गैह्रे कविराज निरीक्षक आयुर्बेद शाखा govindaghaire@gmail.com 9856050374
सन्दिप पौडल इन्जिनियर प्राविधिक sandyypch@gmail.com 9846609720
श्री मुकुन्द डोटेल श्रोत ब्यक्ती शिक्षा 9856050724
श्री राजकुमार मल्ल सामाजिक परामर्शदाता नगरपालिका rajmalla221@gmail.com 9806511426
दुर्गा न्यौपाने अधिकृत स्तर छैटौ शिक्षा ९८४६४६२४२९
सोयुज कुमार के.सी लेखापाल लेखा psc.hacker091@gmail.com 9863469797
सन्तोष पौडेल सहायक स्तर पाचौं आ.ले.प paudel5099@gmail.com 9846286259
डेकेश कुमार शाही अमिन घर नक्सा shahidekesh55@gmail.com 9868290481
सुरज नेपाली सहायक स्तर पाचौं वडा सचिब ७ 9843555447
श्री आशिष शाही सव.इन्जिनियर प्राविधिक chapakotmuntech@gmail.com 9816407677
सिर्जना पौडेल सव.इन्जिनियर प्राविधिक srijana99@gmail.com 9863416150
श्री कृष्ण शर्मा अमिन प्राविधिक ९८४६३८७३४२
दिपक भण्डारी MIS Operator पंजीकरण शाखा 9846319277
राम बिनय महतो सहायक स्तर चौथौं जिन्सी शाखा brambinay@gmail.com 9844944442
बन्धना गुरुङ सहायक स्तर पाचौं शिक्षा
श्री शिशि कुमार थापा सहायक स्तर चौथौं वडा सचिब ५ ९८०६६६५१४८
सबिना श्रेष्ठ सहायक स्तर पाचौं वार्ड सचिब-९ 9844773838
शान्ती श्रेष्ठ सहायक स्तर चौथौं वडा सचिब-१० 9846479720
बिनिता खनाल फिल्ड सहायक (Field Assistant) पंजीकरण शाखा
शान्ति श्रेष्ठ वडा सचिब वार्ड सचिब-८ ९८५६०७६९७५
केशव भुषाल सहायक स्तर पाचौं प्रशासन bhusalkesu@gmail.com 9841045483
केशरी मल्ल सहायक स्तर चौथौं वडा सचिब-४ 9806710571
तारा प्रसाद न्यौपाने सहायक स्तर चौथौं प्रशासन taraneupane2512@gmail.com 9861494148
सिजन गुरुङ सव. ओभरसियर प्राविधिक sijangurung412067@gmail.com 9861747874
ईन्दिरा न्यौपाने सहायक स्तर चौथौं वडा सचिब-६ 9815495241
जिवन घर्ति सहायक स्तर चौथौं वडा सचिब-३ jbgharti56@gmail.com 9847305026
सुजन रेग्मी सव. ओभरसियर प्राविधिक regmisujan43@gmail.com 9847388918
मन्जू बस्ताकाेिटी सहायक स्तर चौथौं वडा सचिब-७ 9846466389
रोशनी बराल सहायक स्तर चौथौं प्रशासन roshnibaral49@gmail.com 9864423336
मुना भण्डारी सहायक स्तर चौथौं वडा सचिब-8 munabhandari43@gmail.com 9869007260
श्री कल्पना बस्ताकोटी खरिदार महिला विकास शाखा ९८४६२८५१४८
श्री गंगालाल बि.क. सहायक स्तर चौथौं कार्यालय सहायक ९८४६२९८४२२
श्री गिता खांण सहायक स्तर चौथौं कार्यालय सहायक ९८१९१८७५७७