FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

आवास पुननिर्माण तथा प्रवलिकरण सम्बन्धि चापाकोट नगरपालिकाको प्रोफाइल हेर्नको लागी तलको लिंकमा क्लिक गर्नु होला I

http://202.51.74.207/recent-palika-document/39005/np/

http://202.51.74.207/recent-palika-document/39005/en/

 

 

यस चापाकोट नगरपालिकाले २०७२ साल श्रावण १ गते बाट एकीकृत सम्पति कर लागु गरेको जानकारी गराइन्छ| सम्पूर्ण करदाता नगरबासीले समयमा नै आफ्नो सम्पति कर बुझाउनु होला|

चापाकोट नगरपालिका कार्यालयको भवन

आज मिति २०७२/४/२७ बाट यस चापाकोट नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारिक वेबसाइट संचालनमा ल्याएको जानकारी गराइन्छ| नगरबासीले उक्त वेबसाइट  www.chapakotmun.gov.np मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ|