FAQs Complain Problems

समाचार

नाबालक परिचयपत्र सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
२० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारी: 
वार्ड अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
२००
आवश्यक कागजातहरु: 

आबश्यक कागजातहरु :

  • बाबुआमाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निबेदन पत्र
  • जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि
  • चालु आ.ब सम्मको सम्पूर्ण कर तिरेको रसिद, गर्भवती महिला निवेदक भएमानियमित जाच/खोपको प्रमाण
  • नाबालक अनिबार्य रुपमा उपस्थित हुनुपर्नेदुवै कान देखिने पासपोर्ट साईजको फोटो २ प्रति